Opedag - 20 Mei 2015
Inskrywingsvorms sal die dag beskikbaar wees.
Daar sal ook kaartfasiliteite wees
.

Adres

Voortrekkersweg 1050
Wonderboom-Suid
Pretoria
0084

 
Kontak Nommers

Tel: (012) 335-6806
Fax: (012) 335-6587
 

Bankbesonderhede

H/S Wonderboom
ABSA Tjekrekening
Reknr: 090390120
Takkode: 632005

Gebruik asb u kind
se skoolgeld
Rekeningnommer
as verwysing

 
Laai ons wipnuus "Communicator"
hier af
 
Kopiereg - Hoërskool Wonderboom - 2015
O
ntwerp en Onderhou deur: LizTec IT Consultants

Tuiste Besoeke - 7126