Opedag - 20 Mei 2015
Inskrywingsvorms is reeds by die Algemene Kantoor beskikbaar. Dit moet asb. persoonlik ingehandig word met dokumente soos op vorm verlang. Inskrywingsvorms sal ook by die opedag beskikbaar wees.
Daar sal ook kaartfasiliteite wees
.

Adres

Voortrekkersweg 1050
Wonderboom-Suid
Pretoria
0084

 
Kontak Nommers

Tel: (012) 335-6806
Fax: (012) 335-6587
 

Bankbesonderhede

H/S Wonderboom
ABSA Tjekrekening
Reknr: 090390120
Takkode: 632005

Gebruik asb u kind
se skoolgeld
Rekeningnommer
as verwysing

 
Laai ons wipnuus "Communicator"
hier af
 
Kopiereg - Hoërskool Wonderboom - 2015
O
ntwerp en Onderhou deur: LizTec IT Consultants

Tuiste Besoeke - 10619