Handboeke word vanuit die boekstoor voorsien aan al die personeel en leerders van die skool. Die boekstoor word deur die volgende personeel bestuur:
Me Marietjie Viviers (Organiseerder)
Me Judith Hartzenberg (Assistant)

Daar is ook ‘n span boekstoorhelpers wat opgelei is om te help met die uitreik van handboeke, ook om nuwe handboeke uit te pak, te stempel, lyntjieskodes op te plak en die boeke op die rakke te pak. Verder moet hulle ook die boekrakke en boekstoor netjies hou en aan die einde van die jaar help met die inname van handboeke. Die boekstoorhelpers vir 2019 bestaan uit die volgende leerders:

GR 12: 

Hannes Jacobsohn
Joshua van Loggerenberg
P V Michau
De Wet Kirsten

GR 10: 

Lishia Möller
Ania Swart
Danielle Devine
Natasha Lotriet
Basi Mabusela
Owen Klee
Chané Beaurain
Eduard Louw


HANDBOEKVOORSIENING AAN LEERDERS:

Leerders betaal ‘n handboekfooi van R250.00 voordat hulle ‘n handboekpakkie mag ontvang. Die handboekfooi vorm deel van die huur-ooreenkoms vir die gebruik van handboeke vir die jaar. Die bewys van betaling moet getoon word by ontvangs van handboeke. Enige werkboeke word ook deur leerders self betaal. Ouers word teen die einde van die vorige jaar, per brief, in kennis gestel, waarvoor daar begroot moet word vir werkboeke in die nuwe jaar.

PROSEDURE AAN DIE BEGIN VAN ‘N JAAR:

 1. Die leerders ontvang hul handboekpakkies in die Olienkroonsaal gedurede die eerste week van die nuwe jaar. Indien ‘n leerder nog handboeke van die vorige jaar skuld, sal daar nie ‘n handboekpakkie vir daardie leerder wees nie. So ‘n leerder sal dan eers in die tweede week vanuit die boekstoor gehelp word, indien die verlore handboek/e vervang of betaal is.

 2. Leerders moet asseblief by ontvangs van hul handboeke, dadelik hul naam, voogklas en die jaartal inskryf op die stempel, aangebring voor in elke handboek. Dit vergemaklik die opspoor van verlore handboeke deur die jaar.

 3. Ons vra ouers dringend om toe te sien dat leerders hul handboeke sal oppas en met plasiek sal oortrek (asseblief nie met papier nie en moenie die strepieskode wat geskandeer moet word, toeplak nie). Ons handboeke moet minstens vir vyf jaar gebruik kan word.

HANDBOEKKONTROLE DEUR DIE JAAR:

 1. Die Departement van Onderwys vereis dat daar elke kwartaal handboekkontrole gedoen moet word. Dit word in die voogklasse gedoen en die doel daarvan is om te kontroleer dat leerders nog al hul handboeke het en dat die boeke oorgetrek en opgepas word.

 2. Wanneer leerders se handboekpakkies ingelees word, word daar ‘n uitdruk gemaak van al die handboeke en die lyntjieskodes van die boeke op ‘n leerder se naam. Hierdie uitdruk word in die boekstoor bewaar en gebruik wanneer handboekkontrole gedoen word. Indien ‘n boek se lyntjieskode verskil van die handboek se kode op die uitdruk, beteken dit dat die betrokke leerder dalk iemand anders se boek het. Dit gebeur baie dat leerders saamwerk of sluitkaste deel, waar die handboeke dan per ongeluk omgeruil word. Leerders bly die hele jaar verantwoordelik vir hul handboeke en moet dan self hul handboeke opspoor by hul maats. Indien nie, gaan sulke leerders aan die einde van die jaar vir ‘n verlore boek moet betaal, want slegs dieselfde boeke wat aan die begin van die jaar uitgereik is, sal deur die rekenaar aanvaar word.

 3. Indien leerders deur die jaar handboeke verloor, moet hulle die personeel by die boekstoor in kennis stel. Verlore handboeke kan self vervang of betaal word teen R250.00 per boek. Sodra ‘n verlore boek betaal is, sal ‘n ander boek aan ‘n leerder uitgereik word. Erg beskadigde handboeke sal ook vervang of betaal moet word aangesien dit dan nie meer gebruik kan word nie. Hierdie boek word dan die leerder se eiendom nadat dit betaal is.

 4. Indien ‘n leerder van vakke wil verander in die betrokke jaar, moet hy/sy eers die vorige vak se handboeke ingee by die boekstoor voordat die nuwe vak se handboeke aan hom/haar gegee sal word.

INNEEM VAN HANDBOEKE AAN DIE EINDE VAN DIE JAAR:

 1. Graad 8 – 11 leerders bring elke dag hul handboeke van die vak wat hulle daardie dag skryf, na hul eksamenlokaal, waar die boeke opgeneem en boekstoor toe gestuur word.

 2. Graad 12-leerders bring elke dag hul handboeke van die vak wat hulle daardie dag skryf en plaas dit in die kas by die boekstoor.

 3. Leerders mag nie eers aan die einde van die eksamen handboeke ingee nie, want aanvullings vir die nuwe jaar moet gedoen word en handboekpakkies vir die nuwe jaar moet ingelees word.

 4. In die boekstoor word die handboeke dan een-vir-een geskandeer op die rekenaar en van die leerders se name afgehaal.

 5. Indien daar leerders is wat nog handboeke skuld, word hul ouers per sms in kennis gestel. Sulke leerders moet die verlore handboek/e so gou moontlik vervang of betaal, aangesien hulle nie in die nuwe jaar handboeke gaan kry indien hulle nog boeke verskuldig is nie.

 6. Betalings word slegs by die Finansiële kantoor gedoen. Ouers wat ‘n aanlynbetaling wil doen, moet asseblief spesifiseer dat dit vir HANDBOEKE is en die leerder se NAAM en VAN moet ook aangedui word.

 7. Ons doen ‘n ernstige beroep op ouers om toe te sien dat leerders aan die einde van ‘n jaar betyds al hul handboeke inhandig. Indien al die handboeke nie ingehandig word nie, kan tekorte nie bepaal word nie, wat tot gevolg het dat daar handboektekorte in die nuwe jaar is.