Die volgende dansvorms word as vak sowel as buitemuurs aangebied: 

 • Ballet
 • Jazz
 • Kontemporêre dans

Teorie en praktiese klasse vir Dansstudies/Skeppende Kuns vind plaas gedurende skooltyd sowel as verpligte praktiese ure na skool.

Leerders kan ook by die buite-danssentrum aansluit wat klasse aanbied vir alle ouderdomme. Die dansakademie end danssentrum neem jaarliks deel aan kompetisies (WLDF, Dance World Cup, The Contemporary and Ballet Awards, ens), kunswedstryde (Wonnie Kaleidoskoop, Noordekruin Kunstefees), eksterne eksamens (DASA, RAD, AIDT, Dance-ed) en produksies.

Vakinhoud vir Dansstudies

Die volgende kennis moet bemeester word:

 • Dansteorie
 • Anatomie en gesondheid
 • Musiekteorie
 • Danswoordeskat
 • Vertoning, tegniek en styl
 • Choreograwe en komponiste
 • Komposissies, dansproduksies en improvisering
 • inheemse danse
 • Choreografie