Die Drama-Departement het geskiedenis gemaak deur die Ontwikkelingsentrum in ‘n Dramateater te omskep! Die leerders is bevoorreg om nou klas te kry in ‘n volledig toegeruste teater waar hulle al hul vaardighede in die regte atmosfeer en omgewing kan ontwikkel. Ons sien uit na baie produksies wat in dié teater gaan plaasvind.

Die Hoërskool Wonderboom bied al vir die afgelope 11 jaar Drama as ʼn vak by die skool aan. Drama gaan nog elke jaar van krag-tot-krag omrede die waarde van hierdie medium onskatbaar is ten opsigte van die ontwikkeling van selfstandige volwassenes. Ons is ook baie trots op die 100% graad 12 slaagsyfer vir Dramatiese Kunste oor die afgelope 10 jaar. Die leerders werk hard, maar word deur die onderwyseres en hulle klasmaats gemotiveer om te poog om hulle volle potensiaal te bereik. Op dié manier word daar soos 'n dramaspan gewerk en gewoeker.

Wonniedrama spog elke jaar met ʼn baie opwindende teaterproduksie. Die produksie vorm 'n baie belangrike deel van die opleiding en daarom neem al die dramaleerders daaraan deel. Die teaterproduksie is baie gewild en word elke jaar deur die meeste oud-leerders bygewoon. Dit is beslis ons hoogtepunt van die jaar wat met baie pret, genot en erns aangepak word.

Die vak bestaan uit die volgende komponente:

  1. Teorie: Hierdie afdeling bepaal 50% van die punt vir bevordering en behels die volgende: teksanalise, spraakkunde, vertolkingstegnieke, tegniese aspekte, grimering, ens.

  2. Voorbereidingstake: Hierdie afdeling bepaal 25% van die punt vir bevordering en behels die volgende: geskrewe opdragte wat van toepassing is op praktiese stukke wat leerders voorberei vir vertolking.

  3. Prakties: Hierdie afdeling bepaal 25% van die punt vir bevordering en behels die volgende: vertolking van al die genres nl. monoloë, prosas, poësie, toneel, fisiese teater, eksperimentele teater, ens.

Toelating en vereistes vir Dramatiese Kunste:

Graad 8: Indien leerders weet dat hulle Drama tot in graad 12 wil neem, moet hulle dit aan die begin van die jaar aandui, sodat hulle in die regte voogklas geplaas word. Hierdie leerders ontvang meer gespesialiseerde dramaklasse as die ander graad 8’s ter voorbereiding vir die seniorfase. Geen oudisies is nodig vir graad 8-leerders nie. Meer inligting is by die skool beskikbaar.

Graad 9: Indien leerders met Drama wil voortgaan, word daar van hulle verwag om, aan die einde van die jaar, ʼn kort oudisie te doen vir toelating tot graad 10. Graad 8- en graad 9-leerders wat nie in die spesialisklasse is nie, neem nie aan die teaterproduksie deel nie.

Graad 10: Leerders wat nie in graad 8 of graad 9 in Drama gespesialiseer het nie, is ook onderhewig aan ʼn kort oudisie aan die begin van die jaar.

Vakbelading:

Dramatiese Kunste as vak by Hoërskool Wonderboom is onderhewig aan ekstra kostes per jaar wat maandeliks saam met die skoolfonds afbetaal kan word.