Leerlinge wat deel is van die fotograwespan, help om byeenkomste en aktiwiteite deur die jaar af te neem. Foto’s word ondermeer gebruik vir die jaarblad, webblad, opedae en in alle aanbiedings van die skool.

Hierdie projek gee leerlinge die geleentheid om hulle stokperdjie uit te leef en mooi herinneringe vas te lê in Die Hoërskool Wonderboom se argiewe.