As gevolg van sekere sosio-ekonomiese faktore, het daar al meer behoefte ontstaan om ekonomiese hulp aan sekere van ons leerders wat aangemeld word, te verskaf: Liefdadigheid begin tuis!

Voorbeelde van hulpverlening aan meriete gevalle:

 • Kruideniersware (blikkieskosprojek): 1 x ‘n maand, op Vrydae, word ‘n mandjie gepak, op aanvraag.
 • Broodjies (kleinkas) aan sekere leerders – pouses.
 • Indien deur die bestuur goedgekeur, word registrasiegeld soms in uiterste gevalle, betaal.
 • Soms word doktersbesoeke periodiek gesubsideer.
 • Atletiek- en landloopatlete wat in verafgeleë areas woon en gedurende Desembervakansies moet oefen, se vervoerkostes word gedek.

Fondse word gegenereer op die volgende wyse:

 • Valentynsdag
 • Lentedag
 • Leerders betaal R10 om gewone drag skool toe aan te trek
 • Daar is kompetisies tussen huise waartydens ons leerders tot die Liefdadigheidsfonds bydra.

Vir die 1ste kwartaal is die datums waarop kos uitgereik word as volg:

15/02/2019
01/03/2019
15/03/2019
05/04/2019

 • Hierna word kos op die 1ste Vrydag van elke maand uitgereik.
 • Tyd waarop kos afgehaal word: 14h00 – 15h00 op bogenoemde dae.
 • Leerders kan self die kos huis toe neem of indien u ‘n alternatiewe reëling wil tref, kontak asseblief tydens skoolure vir me S. Venter.
 • NB: Leerders ontvang ‘n sak waarin die kos gepak word. Die sak MOET die volgende Maandag terugbesorg word.
 • U is ook welkom om u spesifieke behoefte aan ons te kommunikeer deur t.o.v. ‘n lysie in u sak te plaas. Ons sal u behoefte so ver moontlik in ag neem.
 • Daar is ‘n lys van leerders wat ons van kos voorsien. Indien u nie op die lys is nie en ons nie van u behoefte bewus is nie, kan u me. S Venter tydens skoolure kontak.

LW: Dit is slegs vir diegene waar daar regtig nood en behoefte is aan kos. Moet asseblief nie huiwer om ons in kennis te stel nie.