Hoe meer jy lees, hoe beter word jou leestegniek d.w.s. hoe beter kan jy lees. Jou leerwerk in al jou ander vakke word vir jou makliker en verstaanbaarder.

Die mediasentrum beskik oor 30 rekenaars en ±12 500 boeke. Die boeke sluit vakliteratuur sowel as Afrikaanse- en Engelse fiksie in.

Die Mediasentrum is weeksdae gedurende pouse vir leerders oop. Die mediasentrum is ook in die middae, Maandae tot Donderdae van 14:00 tot 16:00 oop vir leerders om navorsing te doen. Leerders kan ook take tik en teen 'n minimale bedrag laat druk.

Die huiswerksentrum is Maandae tot Donderdae in die Mediasentrum. Leerders kan in 'n stil en rustige omgewing huiswerk doen en leer.