Uitslae van eksterne eksamens

Leerlinge verbonde aan die sentrum word aangemoedig om eksterne eksamens af te lê, aangesien dit ‘n goeie standaard vestig, handhaaf en ontwikkeling bevorder. Dit is ook ‘n internasionale kwalifikasie wat vir u kind waardevol kan wees in die toekoms. Eksamens word afgelê by die volgende instansies: UNISA, Trinity College of Music en Royal Schools of Music. Al die musiekpersoneel verbonde aan die sentrum is gekwalifiseerd en beskik oor die ervaring om leerlinge te onderrig en af te rond vir bogenoemde eksamens. Ons personeelkorps is ook ge-akkrediteer by bg. instansies.

Geluk aan die 58 leerders, wat by bogenoemde instansies hul eksamens suksesvol afgelê het!

Ons wens graag die volgende leerlinge geluk met hul puik prestasies:

Ererol (90%-100%)

Jordan Botes Teorie Gr 1 95
Moné Lezar Klavier 90
Ania Swart Teorie 91
Xander de Kock Teorie Gr 4 91
Martin Bruwer Sang 92
Liza Lea Bangue Teorie Gr 1 95
Kayla Kruger Teorie Gr 4 93
Paule Bangue Teorie Gr 1 96
Klarien Oberholster Teorie Gr 2 96
Zandi Pretorius Teorie VG1 97
Keila Bangue Teorie Gr 1 97
Xander de Kock Kitaar Gr 4 92


Lof kandidate (80%-89%)

Jana vd Merwe Viool Gr 6 86
Jennifer Horn Teorie Gr 3 80
Shanice Botha Teorie Gr 4 85
Lené Henning Klavier Gr 3 83
Lené Henning Teorie Gr 4 84
Marthinette Beetge Teorie Gr 1 84
Gerrit v Lill Teoerie Gr 5 87
Jana vd Merwe Teorie Gr 3 84
Tristin Badenhorst Teorie Gr 3 88
Tristin Badenhorst Klavier 85
Lizanne v Schaik Klavier 80
Martin Bruwer Klavier 82
June Flint Sang 82
Pierre vd Merwe Sang 84
Ruben v Greunen Teorie Gr 4 89
Liza Lea Bangue Sang 89
Kayla Kruger Sang 81
Magdel Botha Teorie Gr 5 84
Zanedrieka de Lange Teorie Gr 5 81
Tanieke Michau Klavier 80
Gilson Chiquita Klavier Gr 5 86
Gilson Chiquita Teorie Gr 5 89
Leane Pretorius Teorie Gr 3 85
Minne Braak Fluit Gr 4 80
Carolyn de Kock Teorie Gr 4 81
Mienke Albertse Fluit Gr 4 86
Paule Bangue Fluit gr 1 87
Lara Pienaar Klavier Gr 1 83
Lara Pienaar Teorie Gr 2 89
Kelsey Fortuin Teorie 83

Daar is ook 16 leerlinge wat hul eksamens met meriete geslaag het.

Ons wil graag elke kandidaat wat `n buite-eksamen afgelê het, gelukwens. Dit verg harde werk, dissipline en deursettingsvermoë. Baie dankie aan elke ouer wat hul kind ondersteun om die eksamens suksesvol af te lê.

Benewens die Musieksentrum het die skool ‘n sterk Vakmusiekdepartement. As die kind by Hoërskool Wonderboom skoolgaan, wil ons u herinner dat Vakmusiek u kind se loopbaan en ontwikkeling ten sterkste kan bevoordeel. Vakmusiek is ‘n matrikulasie vrystellingsvak met dieselfde meriete-gewig as Wiskunde. Navrae: mev. H. van Sittert, telefoon: 012 335 6808.

Die vakbeleid van Vakmusiek is op die skool se webwerf: www.wonnies.co.za

Mienke Albertse het deelgeneem aan die Nasionale Atterbury Klavierkompetisie gedurende Oktober 2018. Dit is ‘n besonderse prestasie, net om keuring te kry om aan dergelike kompitisie deel te neem. Sy word ook genooi om tydens die Finaal Beurs-konsert (UNISA) as gaskunstenaar deel te neem.

Onderwysers en instrumente wat aangebied word:

Ivan Lazarov
Viool
Leandra Smith Klavier, klawerbord en teorie
Marguerite Swart Dromme
Alta van Huyssteen Sang
Hannelie van Sittert Klavier en teorie
Rudo van Staden Klassieke en ligte kitaar (Vakmusiek)
Danie Verster Sang
Dirkie van Staden Kitaar, trompet, Franse horing, euphonium en tuba.
Christian Hartman Klavier


Eksterne eksamens en kunswedstryde

Soos reeds genoem, word eksterne eksamens aangemoedig. Die Sentrum is geaffilieer by Beeld Eisteddfod, Noorderkruin Kunstefees en Pretoria Kunsvereniging. Die leerlinge van die Sentrum behaal goeie prestasies by kunswedstryde en die Sentrum het weereens afdelingswenners opgelewer.

Baie geluk aan die volgende leerlinge, wat by die Afrikaans Kunswedstryk en die Beeld Eisteddfod kategorie-wenners was: Tristin Badenhorst, June Flint en Martin Bruwer.

Leerders kan ook nou aansoek doen vir onderrig in die volgende koperblaas-instrumente: Franse horing, trompet, euphonium en tuba met die oog op die stigting van ‘n blaasensemble.

Die aflê van eksterne musiekeksamens word deur die onderwyser en u kind se werksvermoë bepaal. Buitemuurse aktiwiteite moet sodanig beplan word, sodat u kind daagliks kan oefen. Om u kind se musiekopvoeding so belonend en betekenisvol moontlik te maak, moet musiek deel vorm van u kind se daaglikse roetine.

Lesse en afwesigheid

Lesse wat om welke rede ook al nie deur die leerder bygewoon kan word nie, word nie ingehaal nie, tensy reëlings vroegtydig getref word en is onderhewig aan die onderwyser se beskikbaarheid. Indien `n onderwyser nie `n les kan gee nie, sal daardie les ingehaal word. Afwesigheid van lesse moet asseblief tydig vir die onderwyser deurgegee word.

Ekstra lesse word volgens elke onderwyser se diskressie gegee. As lesse getrou bygewoon word, is ekstra lestyd nie nodig nie.

Fooie vir 2019

BEGELEIDINGS FOOI: (Kontak Leandra Smith vir afsprake 081 429 0767)

Oefen sessies: 30 min R150
  60 min R250

Optredes: Sentrum konsert R50 per item
  Interne eksamen R200
  Eksterne eksamen R250
  Kunswedstryde R80 per item

MUSIEKSENTRUM FOOIE VIR 2019
Individuele onderrig

30 Min

R550

pm

x

10 maande

45 Min

R825

pm

x

10 maande

60 Min

R1 100

pm

x

10 maande


Groep klasse

30 Min

R275

pm

x

10 maande


VAKMUSIEKHEFFENING
Gr 10 tot 12 R300 pm x 10 maande
Gr 8 en 9 R100 pm x 10 maande

Belangrike sentrumdatums

Jaarlikse prysuitdeling: 5 Maart 2019
Sentrumkonserte: 31 Mei en 15 Augustus 2019
UNISA eksamens: Mei/Junie en Augustus/September 2018
Die Royal Schools en Trinity College: Datums sal aan leerlinge gekommunikeer word.


Enige navrae kan gerig word aan mev. Hannelie van Sittert, telefoon: 012 335 6806.

Ons sien uit na goeie prestasies in 2019 en wens u graag `n voorspoedige jaar toe.