Die noodhulpspan van Die Hoërskool Wonderboom bestaan uit ʼn groep opgeleide leerders wat tydens alle tuisbyeenkomste diens lewer. Die span hanteer beserings en noodgevalle in samewerking met gekwalifiseerde ambulanspersoneel.

Alle lede van die noodhulpspan beskik oor ʼn vlak 2-noodhulpkwalifikasie wat vir twee jaar geldig is. Opleiding van nuwe lede vind jaarliks direk na afloop van die Novembereksamen plaas.

Dit is groot pret om deel te wees van hierdie span en die kwalifikasie en ondervinding kan ook op leerders se CV's geplaas word.

Hoërboomwonniepunte kan vir hierdie aktiwiteit verwerf word. Halfkleure word na drie jaar diens toegeken en erekleure na vyf jaar.