Top Bestuur

Mnr M Lezar

Skoolhoof

 

Mnr J Botha

Adjunkhoof: Buite-kurrikulere aktiwiteite, Geboue en Terrein, Leierskap en bemarking

Me T Mc Geer

Adjunkhoof: Akademie

 

Mnr C Schmahl

Interne Adjunkhoof

 

Departementshoofde

Mnr B Deysel

Lewensoriëntering

 

Me R Engelbrecht

Afrikaans

 

Mnr J Janse van Rensburg

Geskiedenis & SWG, Geografie en SWA

 

Mnr C Schmahl

Siviele Tegnologie, Ingenieursgrafika – en ontwerp, Tegnologie, Gasvryheidstudies

 

Me Z Sieberhagen

Wiskunde Wiskundige Geletterdheid

 

Me N Strydom

Besigheidstudies, EBW, Ekonomie, Rekeningkunde

 

Me H Van Sittert

Dansstudies, Musiek,Visuele Kuns, Ontwerp, Dramatiese Kunste, Skeppende Kunste

Me S Venter

Engels


 

Me H Viljoen

Fisiese Wetenskap, Lewenswetenskap en NW

 

Portefeuljebestuurders

Me R Engelbrecht

Eksamens (Gr8-11)

 

Me T Mc Geer

CAPS

 

Me J Minnaar

Eksamen Toesig (Gr8-11)

 

Me S Smith

Erkenning

 

Me N Strydom

Administrasie