Terme van betaling
:

Skoolfonds is ten voile betaalbaar aan die begin van die akademiese jaar wanneer volle betaling moet geskied.

Volgens konsessionere reëling, sal die skool betaling op een van die volgende wyses aanvaar:

  • Vooruitbetaal voor die 31 Maart met 'n korting van R1000 per leerder.

'n Uiteensetting van die voorgestelde skoolgeldstruktuur vir 'n gesin is SOOS volg:

  • Eerste leerder: R18 370.00 (R1670 X 11maande)

  • Tweede leerder: R17 270.00 (R1570 X 11maande)

  • Derde leerder: R16 170.00 (R1470 X 11maande)

Handboekfooi word nie gehef in 2021 nie en maak dee / uit van die skoolfondsbegroting.