Die totale skoolgeld vir 2019 is:

  • 1ste kind - Eerste paaiement per 1ste kind vooruit : R2 250(deel van skoolgeld) per jaar : (R1 400 x 10) Feb tot Nov.
    Totaal – R 16 250(1st Kind)

  • 2de kind – Eerste paaiement per 2de kind – R 2 250(R1 300 x 10) Feb tot Nov.
    Totaal – R 15 250(2de Kind)

  • 3de kind – Eerste paaiement per 3de kind – R 2 250(R1 200 x 10) Feb tot Nov.
    Totaal – R 14 250(3de Kind)

Uitgesluit: Fooie vir Drama en Dans; skrifte, werkboeke, bykomende toere, kampe en uitstappies, matriekafskeid, jaarblad, foto’s, koor, skoolklere.

HANDBOEKE R 250 PER JAAR.

Skoolgelde is vooruit betaalbaar (voor 7de van elke maand)