In 2008 het Die Hoerskool Wonderboom met 'n unieke idee gekom om 'n Tienersteungroep te stig. Dit is geskoei op die idee dat tieners makliker met iemand van hulle eie portuurgroep sal praat oor probleme.

Voornemende TSG-lede doen aansoek vir die posisie, gaan deur 'n streng keuringsproses en word verkies op 'n puntestelsel. Ongeveer 38 senior leerders word jaarliks verkies en opgelei om 'n ondersteuningsnetwerk te vorm. Aan elke voogklas, Gr. 8 tot 10, word 'n TSG-lid toegewys wat die klas op 'n gereelde basis tydens voogperiode besoek. So word 'n vertrouensverhouding geskep en kommunikasie vergemaklik. Op die manier is die TSG-lede dan ook 'n skakel tussen die leerders, personeel en berader. Hulle leer lewensvaardighede wat hulle vir die res van hulle lewe kan gebruik.

Hierdie konsep help Die Hoerskool Wonderboom om nog meer in sy doel te slaag en leerders die geleentheid te gee om in totaliteit te ontwikkel.